Renovera ditt våtrum enligt de senaste reglerna

post thumb
Våtrum
by Andreas/ on 21 Aug 2020

Renovera ditt våtrum enligt de senaste reglerna

Alla våtrum måste renoveras förr eller senare då badrum är en utsatt plats där vatten och ånga innebär stora belastningar. Man brukar räkna med att ett badrum håller i cirka 15 – 20 år. Livslängden avgörs av de material som använts vid tidigare renoveringar och hantverksskickligheten hos den som utförde renoveringen. Din försäkring gäller endast om renoveringen utförs på ett fackmannamässigt vis av hantverkare som följer branschreglerna och som förser dig med ett våtrumscertifikat.

Branschregler som ska följas vid en badrumsrenovering

Under 1980 talet skedde en stor ökning i antalet anmälda fuktskador, något som ledde till att de första branschreglerna för ytskikt och tätskikt såg dagens ljus. Regelverk och rekommendationer har reviderats ett stort antal gånger sedan dess. Ett badrum som renoverades för 15 år sedan uppfyller inte nödvändigtvis dagens regler. De regler som vi på Badrumsrenoveringar Stockholm följer hittas i Branschförbunden GVK och Byggkeramikerrådets dokument ”Säkra våtrum” och ”Branschregler för våtrum”.

Tätskikt är a och o vid en renovering av våtrum

Ett badrum ska vara helt vattentätt, och vatten ska aldrig gå ut i övriga delar av huset. För att uppnå detta behövs ett väl genomför grundarbete och olika skikt vid sättning av kakel eller kliniker. Våtrumsmatta kan vara ett enklare alternativ då de ofta räknas som tätskikt. Oavsett val av material så behövs alltid förstärkningar på platser där risken för läckor är extra stor. Enligt GVKs regler för våtrum 2020 bör såväl golv som väggar ha tätskikt. Undantag kan göras i stora badrum, där vissa delar inte kommer utsättas för vatten. Hänsyn tas dock alltid till våtrumszoner.

Områden som kräver extra noggrannhet i våtutrymmen

Golv och väggar är känsliga områden i badrum. Något som är bra att veta är att de produkter för tätskikt som fog och primer ofta köpa is i system som hör ihop. Man bör därför inte blanda olika system. Renoveringen bör även ske från grunden med material som är, icke fuktkänsliga och anpassade för våtrum.

Ett annat av de viktigaste momenten för en badrumsrenovering är valet av golvbrunn. Om du har ett badrum med en gammal gjutjärnsbrunn bör du byta ut denna snarast. Nyare rostfria modeller i stål och plast åldras bättre utan korrosion. Golvbrunnen bör även vara förstärkt.

Några viktiga punkter vid en badrumsrenovering:

• Byt ut våtrumsmattor och icke godkända golvbrunnar
• Säkerställ att du har ett väl fungerande ventilationssystem
• Anlita behöriga hantverkare med våtrumscertifikat
• Vänta inte med att renovera äldre badrum, du vinna på att renovera i tid